Deník Natálie Tothové
music website

LÁSKA - MOUDROST - VĚDĚNÍ

Terapie hrou - Terapie Nového věku

Jedná se o zážitkový program 5ti skupinových celodenních terapii, které na sebe navazují a kde formou her a různých zadání zpracováváme trauma z období početí, prenatálu, porodu, období po porodu a z dětství, dále z období dospívání a dospělosti.

Číst dál...

Porod

Porod

V tomto období vzniklo nejvíce traumat, která mají na člověka vliv po celý život. Když se tato traumata z porodu nezpracují, ...

číst dál...

Vztahy

Vztahy

Naše schopnost budovat kvalitní a fungující vztahy se odvíjí od mnoha faktorů. Nejdůležitějším faktorem je, ...

číst dál...

Mysl

Mysl

Snad všichni spirituální učitelé a mudrci, kteří na Zemi nyní pobývají, se shodnou, že největší lidskou překážkou je nám naše Mysl, ...

číst dál...

Emoce

Emoce

Někdy si tak říkám.."kdyby nás už ve školce naučili, jak rozumět svým emocím, jak je zpracovávat a bezpečně projevit, ...

číst dál...

Moje vize

Čím více spokojených a emočně vyrovnaných lidí máme kolem sebe, tím kvalitnější život žijeme my všichni....
DEN RITUÁLŮ 12. listopadu, BRNO
AKCE
Toggle Bar

Testy

Vytvořila jsem pro vás soubor otázek, které vám pomohou s lepší sebe-reflexí a uvědoměním. Jsou ideální pomůckou k mapování jak jste na tom, kam jste se v rámci dosavadní práce na sobě již posunuli a kde je třeba více zabrat. 

Testy vznikaly několik měsíců, ale materiály jsem na ně sbírala několik let. Proto mne těší jaký je o Testy zájem. V tuto chvíli jsou v nabídce dva Testy.

Test Emoční zralosti

Test Emoční zralosti

Do jaké míry vás ještě ovládá minulost, nezpracované události a ego?

číst dál...

Test 5 typů emočního zranění

Test 5 typů emočního zranění

Může jít o zranění z Opuštění, Odmítnutí, Ponížení, Zrady a Křivdy.

číst dál...

Kdo je Natálie?

Vzpomínám si na TO místo, kde jsem se teprve připravovala na tento život, vzpomínám si na to teplé, zářivé mléčné světlo. Dále si vzpomínám na můj porod. Vzpomínám si na můj prvotní nádech a to, jak jsem se dusila. Vzpomínám si i na chlad váhy, na kterou mě položili, aby mě zvážili po porodu. Vzpomínám si na chuť mateřského mléka, na zoufalost kterou mi způsobovalo malé miminkovské tělíčko a vzpomínám si na mnohem více. Například na prohlášení mé babičky, která byla někým napomenuta, aby "tak" nemluvila před dítětem, a ona řekla, že jsem ještě malá a nemám z toho rozum. Vzpomínám si, jak jsem se tomu vnitřně smála, bylo mi neselých 6 měsíců a málem jsem pak zbořila kočár. 

Možná Ti to přijde zvláštní a možná se Ti zdá, že je to nemožné, ale kdo může s určitostí říci, co všechno umí lidská bytost vnímat, když dle výzkumů používá člověk pouze 5-10% kapacity mozku? Co když někdo používá více z této kapacity a jiný zase méně?   Natálie

Nejprve mi bylo mé vnímání a citlivost na obtíž, neboť jsem tím znervozňovala mé nejbližší. Mé IQ lidi překvapovalo, neboť jsem byla zakřiknutá a plačtivá. Měla jsem svůj svět. Mluvila jsem s věcmi, neboť všechno má Duši, mluvila jsem se zvířaty, sama jsem se naučila rusky, měla jsem fotografickou paměť, vhledy do minulosti, do přítomnosti i do lidí. Běžně jsem používala telepatii. Ale nebylo to vždy tak úžasné, například jsem ráda konfrontovala lidi s jejich tématy a sklízela jsem pohlavky nebo odmítání. Zde se silně ukazovala moje indigová Duše. Neboť indigoví lidé bourají struktury, které nestojí na pravdě a lásce. Často jsem se ptala na otázky, na které mi dospěláci neuměli dát odpověď, neboť se vyhýbali hloubkám vědomí, a tak mě buď zbili a nebo mě zamkli doma v pokoji na několik hodin a odešli neznámo kam. V mém dětství bylo hodně násilí, ponižování a bylo tam také sexuální zneužívání od táty.

Když mi bylo 9 let jsem řekla tátovi, který se právě rozčiloval nad aktuální politickou situací, že za pár let přijde velká změna a všechno bude jinak, nevěřil mi. Pak přišla Sametová revoluce.

Narodila jsem se jako Terepeutická duše a vše, co mi bylo dříve na obtíž se mi nyní velmi hodí v práci s lidmi. Trvalo mi přes 20 let než jsem si v sobě uklidila alespoň do té míry, abych přes nánosy starých zranění a křivd uviděla mé poslání. Mé poslání jsem však mohla začít naplňovat, až jsem si zpracovala mé dětství, porod a vztahové záležitosti, které mi bránily jít do své Síly a mít dostatečný nadhled a pokoru. Začala intenzivní práce na tématech a povedlo se. Před 8mi lety jsem začala naplňovat můj Plán Duše, a od té doby já provázím lidi k jejich vlastní síle, nadhledu a k pokoře.

S lidmi pracuji dlouhodobě, neboť práce na tématech je nějaký proces, u kterého je nutné ctít jeho strukturu, prostor a čas. Při práci s vámi vidím to, co člověk běžným zrakem nevidí. Vidím vaše rezervy, dary, výzvy i témata, na kterých je třeba zapracovat, aby se z vás stal úplný a celistvý člověk, stojící pevně nohama na zemi a se srdcem plným lásky, míru a pokory. Dar zření, analýzy a zvýšené citlivosti mi značně pomáhá plnit mé Poslání a práci s lidmi. Neptejte se mne, co zde máte za úkol, až bude ten správný okamžik, dozvíte se to. 

Možná je ještě důležité zmínit ~ Nejsem ezoterička a nepatřím k žádné církevnímu směru, ani k žádné sektě. Můj komplikovaný život v minulosti mne však naučil, že je dobrý a požehnaný každý směr, každá filozofie, každé náboženství, každý Učitel, každá terapie, jestliže z nás vyloupne více naladěnou, láskyplnou a vědomou bytost, která ctí zákony, má čisté svědomí, šíří kolem sebe lásku, mír a vděčnost. V tom případě mi nezáleží na tom, zda pracuji s muslimem, ateistou a nebo s rigidním katolíkem, důležitá je otevřenost, pokora a spolupráce.  

Narodila jsem se 12.12. v roce Draka a jsem indigová žena, vegetariánka, téměř veganka (nejím nic z vajíček), samozřejmě nekuřačka, nepiji žádný alkohol, věnuji se psychohygieně, jsem koordinátorka OM Chantingu a jinak úplně normální žena, která miluje život a obdivuje Božského tvůrce a Jeho Projekt lidstvo. 

Mým posláním je šířit lásku, moudrost, vědění. Činím tak hravou formou, neboť hravost a lehkost se lidem vytratila ze života. 

Mým spirituálním Učitelem je realizovaný Mistr - Paramhamsa Šrí Swami Vishwananda, který láskyplně vede, chrání a podporuje mé působení zde. Od něj se učím tomu, co předávám mým klientům a je to On, pod jehož křídli uzdravuji poslední bolístky, které jsem za inkrarnace a z rodové linie nabrala. V rámci iniciace do stavu žáka jsem od něj obdržela duchovní jméno Aesha (Ajša), které znamená Žena Láska.  

Mým životním partnerem je manžel Martin. Úžasný muž, parťák, kamarád, duchovní partner a Láska. Martin je také terapeut a přivezl do ČR techniku, kterou považuji za Dar lidstvu. Je to Satori dýchání a již 13 let jemně a moudře vede své klienty a klientky z Čech, Moravy, Slovenska i ze zahraničí k Celistvosti, Znovuoživení radosti, k získání životní vize a k lehkosti bytí. 

No, ale už dost o mně, jak se dnes máte? Přeji vám krásný den, a láskou Natálie - Aesha

IČ: 645 171 44

Cíl projektu

Natálie

Cílem terapií hrou a nástavbových akcí je dojít k Celistvosti. 

Celistvost nastává, když spojíme všechny rozbité, odštěpené a nemilované části našeho JÁ a propojíme je s Duší. Tento proces stojí na dobré sebe-reflexi, schopnosti ovládat své emoce a mysl, a zpracování zranění z minulosti. 

Kladu důraz na tři aspekty - jednoduchost, integraci a domácí praxi. 

Terapie, nástavbové programy, mé články a různé techniky v projektu jsou vytvořeny tak aby osekávaly ego, nevědomost, iluzi a pýchu, protože jsou největší překážkou člověku k růstu a šťastnému životu. Terapie, články,  nástavbové programy a techniky v tomto projektu navyšují schopnost sebe-reflexe, bdělosti a samostatnosti. Každý člověk se v rámci naší spolupráce učí mít rád,  mít reálné očekávání, stát pevně nohama na zemi, milovat své bližní a důvěřovat životu a jeho plynutí. Podporuji v lidech přirozenou touhu po spiritualitě a pomáhám oprostit se od ezoteriky, dogmat náboženství a bludných fantazií. 

V tomto projektu začínáme zpracováním traumatických zážitků z porodu, dětství a z průběhu života. Navazujeme na techniky pro zvládání svých emocí, odblokovávání mentálních vzorců až po čistící a harmonizační techniky pro vyladění a stabilizaci našeho Ducha, fyzična a energetického pole.

Terapie hrou vystaví nové základy, na kterých pak v rámci nástavbových akcích budujeme nové vize, postoje a dobré návyky.

Výčet Témat, kterými se na terapiích zabýváme:

Porod

traumatický, nepřirozený, vyvolávaný, klešťový, omotaná pupeční šňůra kolem krku, císařský porod, zranění během porodu, prvotní nádech, nekojení, inkubátor, boj o život, potrat, neplodnost, očkování...a to jak u matky/rodičky tak u dítěte (u dítěte až v dospělém věku, do té doby pracujeme pouze s maminkou, pro dítě jsou vhodné jiné techniky- poradím vám)

Vztahy

koktání, odštěpená duše, vztahy s rodiči, sourozenci, sexuální obtěžování, komunikace, emoce, strachy, úzkosti, únava, téma nedůvěry, nízká sebe-hodnota, téma sebe-lásky, vědomí srdce/duše, vztahy na pracovišti, v rodině, obezita, závislosti, introvertní povaha, strach z cizích lidí a prostorů, strach ze Smrti, úniky ze Života, komplikované partnerství, atd.

Spirituální rovina

vztah k tělu, sexualita, vztah ke hmotě, dýchání, vztah k Bohu, finance, zdraví, psychika, temné stránky našeho já, deprese, nespavost, různé skryté schopnosti, přecitlivělost, snížená citlivost, neschopnost plakat, neuvědomělá touha po smrti, přivtělené duše, sebe-realizace, hledání vyššího smyslu proč jsem tady, atd.

 

Na nástavbových akcích se zabýváme aktuálními tématy dané skupiny.
Program i Záměr je pokaždé jiný, sledujte kolonku v menu AKCE.

Terapie hrou i nástavbové programy jsou vhodné pro ženy, muže, páry a "děti" od 17ti let.

© 2016 Deník Natálie Tothové

webdesign: 3wD web desing

FaceBook YouTube spokojena.zena@gmail.com