Deník Natálie Tothové
music website

LÁSKA - MOUDROST - VĚDĚNÍ

Terapie hrou - Terapie Nového věku

Jedná se o zážitkový program 5 skupinových celodenních terapii, které na sebe navazují a kde formou her a různých zadání zpracováváme trauma z období početí, prenatálu, porodu, období po porodu a z dětství, dále z období dospívání a dospělosti.

Číst dál...

Porod

Porod

V tomto období vzniklo nejvíce traumat, která mají na člověka vliv po celý život. Když se tato traumata z porodu nezpracují, ...

číst dál...

Vztahy

Vztahy

Naše schopnost budovat kvalitní a fungující vztahy se odvíjí od mnoha faktorů. Nejdůležitějším faktorem je, ...

číst dál...

Mysl

Mysl

Snad všichni spirituální učitelé a mudrci, kteří na Zemi nyní pobývají, se shodnou, že největší lidskou překážkou je nám naše Mysl, ...

číst dál...

Emoce

Emoce

Někdy si tak říkám.."kdyby nás už ve školce naučili, jak rozumět svým emocím, jak je zpracovávat a bezpečně projevit, ...

číst dál...

Moje vize

Čím více spokojených a emočně vyrovnaných lidí máme kolem sebe, tím kvalitnější život žijeme my všichni....

Testy

Vytvořila jsem pro vás soubor otázek, které vám pomohou s lepší sebe-reflexí a uvědoměním. Jsou ideální pomůckou k mapování jak jste na tom, kam jste se v rámci dosavadní práce na sobě již posunuli a kde je třeba více zabrat. 

Testy vznikaly několik měsíců, ale materiály jsem na ně sbírala několik let. Proto mne těší jaký je o Testy zájem. V tuto chvíli jsou v nabídce dva Testy.

Test Emoční zralosti

Test Emoční zralosti

Do jaké míry vás ještě ovládá minulost, nezpracované události a ego?

číst dál...

Test 5 typů emočního zranění

Test 5 typů emočního zranění

Může jít o zranění z Opuštění, Odmítnutí, Ponížení, Zrady a Křivdy.

číst dál...

Kdo je Natálie?

Jsem obdivovatelka Božského tvůrce a Jeho Projektu lidstvo.

Natálie

Vzpomínám si na TO místo, kde jsem se teprve připravovala na tento život. Vybavuji si teplé, zářivé, mléčné a oslňující světlo těsně před Početím. Dále si vzpomínám na můj porod, hlavně na mou zoufalost a vyčerpání. Vzpomínám si na můj Prvotní nádech a to, jak jsem se dusila a byla mi zima. Vzpomínám si i na chlad váhy, na kterou mě položili, aby mě zvážili po porodu. Vzpomínám si na chuť mateřského mléka, na zoufalost kterou mi způsobovalo malé miminkovské tělo a vzpomínám si na mnohem více....například na prohlášení mé babičky, která byla někým napomenuta, aby "tak" nemluvila před dítětem, a ona řekla, že jsem ještě malá a nemám z toho rozum. Rozčilovalo mě všechno, co bylo spojené s nevědomostí nebo hloupostí, proto jsem často plakala, vztekla se a trpívala jsem horečnatými onemocními celé dětství. Bála jsem se tmy a samoty.

Vyrůstala jsem bez matky, jen s tátou a jeho rodiči. Táta pil alkohol, choval se násilně a často mne surovně zbil, ponižoval mne a pak i sexuálně obtěžoval. Byla jsem ztracená, chtěla jsem zemřít.

Byla jsem zakřiknutá a plačtivá, bála jsem se lidí a ve škole mi nešlo čtení. Vynikala jsem však bystrostí, samostatností, atletickým nadáním a vysokým IQ. Všechen můj nastřádaný hněv a pocity křivdy se projevily formou akné během mého dospívání, což mi vzalo zbytek, už tak nízkého, sebevědomí. Zavřela jsem se do sebe a připravovala se na to, co má přijít, neboť jsem dobře věděla, že zde mám svůj úkol. 

Měla jsem svůj svět. Stala jsem se rebelkou a měla jsem problém s autoritami, pod touto slupkou však ožívaly jisté schopnosti. Když mi bylo 9 let řekla jsem doma, že za pár let přijde velká politická změna a všechno bude jinak, nevěřili mi. Pak přišla Sametová revoluce. Táta si musel přiznat mou vnímavost a začal mi věnovat více pozornosti. Bohužel v negativním směru. Měl z mých darů strach, snažil se mne zlomit a málem se mu to povedlo. V mých 18ti letech jsem cítila, že se už potřebuji odpoutat a žít svůj život. Odešla jsem z domu a započala jsem můj intenzivní osobní a spirituální rozvoj...

Během tohoto rozvoje jsem se opět spojila s mou Duší a vzpomněla jsem si na to Proč jsem přišla. Trvalo mi přes 20 let než jsem si v sobě uklidila nánosy starých zranění a křivdy. Mnohokrát jsem to mohla vzdát, ale nešlo to. Mé poslání a jeho volání bylo silnější. Zpracovala jsem si bolavé dětství, náročný porod a nedobré vztahové záležitosti, které mi bránily jít do své Síly a mít dostatečný nadhled a pokoru, což je k plnění poslání důležité. Na mé cestě jsem musela odložit spoustu domněnek, iluzí a přesvědčení, které jsem za život nasbírala. Jednoho dne jsem ucítila, že táta zemře a mám nějaký čas s ním trochu pobýt. Naše odloučení a můj rozvoj způsobily to, že se i táta posunul. Setkání byla od té doby blízká a harmonická. Rádi jsme si povídali, trávili jsme spolu čas. Mnohokrát se mi omluvil za špatné dětství a to, jak se choval. Odpustila jsem mu. Doufala jsem, že mu mé odpuštění prodlouží život, ale toto už nebylo v mé moci. Za krátko pak zemřel. Vzpomínám na něj s láskou.

Moje Cesta v první polovině života nebyla snadná, hodně se na ní plakalo. Vím, že i Ty máš svůj příběh a věz, že toto všechno má svůj hlubší význam. Úplně jsem si odvykla někoho litovat a posilovat tím jeho roli oběti nebo trpitele. Vím jedno- se vším se dá pracovat a bolest může být přetavena ve vnitřní sílu, životní příběh plný utrpení může být přetavený v moudrost a strach v lásku a důvěru. A když jsem to dokázala já, tak to dokážeš také Ty, věřím tomu.

S lidmi pracuji dlouhodobě, neboť práce na tématech je nějaký proces, u kterého je nutné ctít jeho strukturu, prostor a čas. Při práci s vámi vidím to, co člověk běžným zrakem nevidí. Vidím vaše rezervy, dary, výzvy i témata, na kterých je třeba zapracovat, aby se z vás stal úplný a celistvý člověk stojící pevně nohama na zemi a se srdcem plným lásky, míru a pokory. Dar zření, analýzy a zvýšené citlivosti využívám v terapiích, usnadňuje to práci s tématy. 

Možná je ještě důležité zmínit ~ Nejsem ezoterička a nepatřím k žádné církevnímu směru, ani k žádné sektě. Můj komplikovaný život v minulosti mne však naučil, že je dobrý a požehnaný každý směr, každá filozofie, každé náboženství, každý Učitel, každá terapie, jestliže z nás vyloupne více naladěnou, láskyplnou a vědomou bytost, která ctí zákony, má čisté svědomí, šíří kolem sebe lásku, mír a vděčnost. Ctím Tvou cestu a nezáleží na tom, zda jsi muslim, ateista nebo katolík.  Důležitá je v každém směru Tvá ochota, pokora a spolupráce.  

Co ještě dodat? Narodila jsem se 12.12. v roce Draka a jsem indigová žena, vegetariánka/veganka, samozřejmě nekuřačka, nepiji žádný alkohol, věnuji se psychohygieně, jsem žákyně osvíceného duchovního Mistra, stala jsem se koordinátorkou OM Chantingu, jsem Kriya jogínka, vytvořila jsem dva online psychologické testy zaměřené na emoční zralost a emoční zranění. Otevřela jsem online poradnu Deník Natálie Tothové, kde zdarma (z mého daru) odpovídám již 11 let na dotazy čtenářů a klientů. Sázím stromy a věnuji se dobročinnosti. 

Mým posláním je šířit lásku, moudrost, vědění. Jsem nástrojem, nejsem to já, kdo pomáhá znovu povstat, je to Světlo mého Mistra.

S lidmi pracuji hravou formou, neboť hravost a lehkost se lidem vytratila ze života. 

Mým duchovním Učitelem je realizovaný Mistr - Paramahamsa Šrí Swami Vishwananda, který své žáky učí velké tolerantnosti, respektu a laskavosti. Předává lidstvu duchovní moudrost a sádhánu, která člověku připomíná to, kvůli čemu jsme sem všichni doopravdy přišli. Tento Mistr láskyplně vede, chrání a podporuje mé působení zde už mnoho životů. Od něj se učím tomu, co předávám mým klientům a je to On, pod jehož křídly uzdravuji poslední bolístky, které jsem za inkarnace a z rodové linie nabrala. V rámci iniciace do stavu žáka jsem od něj obdržela duchovní jméno Aesha Dasi,  Žena Láska.  

Mým životním partnerem je manžel Martin. Úžasný muž, parťák, kamarád, duchovní partner a Láska. Martin je také terapeut a přivezl do ČR techniku, kterou považuji za Dar lidstvu. Je to Satori dýchání a již 13 let jemně a moudře vede své klienty a klientky z Čech, Moravy, Slovenska i ze zahraničí k Celistvosti, Znovuoživení radosti, k získání životní vize a k lehkosti bytí.

Přeji Ti krásný den, s láskou Natálie - Aesha

IČ: 645 171 44

Cíl projektu

Cílem aktivit s názvem Terapie hrou a dalších aktivit tohoto projektu je dojít k Celistvosti. 

Natálie

Celistvost nastává, když spojíme všechny rozbité, odštěpené a nemilované části našeho JÁ. V tom okamžiku se stane to, co je naše přirozenost. Začneme projevovat přirozený zájem o duchovno, spiritualitu a náš vztah s Bohem.

Než se člověk stane celistvým a úplným, musí si projít procesem, který stojí na dobré sebe-reflexi, schopnosti ovládat své emoce a mysl, zejména si pak zpracovat nejrůznější zranění ze svého života. 

Při práci s lidmi kladu důraz na tři aspekty - jednoduchost, spolupráci a domácí praxi. 

Veškeré mé pracovní a duchovní aktivity jsou vytvořeny tak, aby osekávaly ego, nevědomost, iluzi a pýchu, protože jsou největší překážkou člověku k růstu a šťastnému životu. Terapie, články, nástavbové programy a techniky v tomto projektu navyšují schopnost sebe-reflexe, bdělosti a samostatnosti. Každý člověk se v rámci naší spolupráce učí mít rád,  mít reálná očekávání, stát pevně nohama na zemi, učí se odpouštět, používat selský rozum, milovat své bližní a důvěřovat životu a jeho plynutí. Podporuji v lidech přirozenou touhu po spiritualitě a pomáhám oprostit se od ezoteriky, dogmat náboženství a bludných fantazií o vlastní důležitosti.

V tomto projektu začínáme zpracováním traumatických zážitků z porodu, dětství a z průběhu života. Navazujeme na techniky pro zvládání svých emocí, odblokovávání mentálních vzorců až po čistící a harmonizační techniky pro vyladění a stabilizaci našeho Ducha, fyzična a energetického pole.

Terapie hrou vystaví nové základy, na kterých pak v rámci nástavbových akcích budujeme nové vize, postoje a dobré návyky.

Výčet Témat, kterými se na terapiích zabýváme:

Porod

traumatický, nepřirozený, vyvolávaný, klešťový, omotaná pupeční šňůra kolem krku, císařský porod, zranění během porodu, prvotní nádech, nekojení, inkubátor, boj o život, potrat, neplodnost, očkování...a to jak u matky/rodičky tak u dítěte (u dítěte až v dospělém věku, do té doby pracujeme pouze s maminkou, pro dítě jsou vhodné jiné techniky- poradím vám)

Vztahy

koktání, odštěpená duše, vztahy s rodiči, sourozenci, sexuální obtěžování, komunikace, emoce, strachy, úzkosti, únava, téma nedůvěry, nízká sebe-hodnota, téma sebe-lásky, vědomí srdce/duše, vztahy na pracovišti, v rodině, obezita, závislosti, introvertní povaha, strach z cizích lidí a prostorů, strach ze Smrti, úniky ze Života, frigidita, komplikované partnerství, atd.

Spirituální rovina

vztah k tělu, sexualita, vztah ke hmotě, dýchání, vztah k Bohu, finance, zdraví, psychika, temné stránky našeho já, deprese, nespavost, různé skryté schopnosti, přecitlivělost, snížená citlivost, neschopnost plakat, neuvědomělá touha po smrti, přivtělené duše, sebe-realizace, hledání vyššího smyslu proč jsem tady, atd.

 

Na nástavbových akcích se zabýváme aktuálními tématy dané skupiny.
Program i Záměr je pokaždé jiný, sledujte kolonku v menu AKCE.

Terapie hrou i nástavbové programy jsou vhodné pro ženy, muže, páry a "děti" od 17ti let.

© 2016-2021 Deník Natálie Tothové

webdesign: 3wD webdesign

FaceBook YouTube spokojena.zena@gmail.com