Deník Natálie Tothové

V cyklu terapií je 5 klíčových terapií, které jsou jako 4 nohy a deska stolu, díky kterým je stůl stabilní a prospěšný. Tak je to i s námi lidmi. Potřebujeme si vybudovat pevnou a stabilní základnu a pak vytvořit prostor pro nový začátek. 
Hlásíte-li se tedy na terapie hrou, hlásíte se na kompletní program.

Během své praxe jsem vyprofilovala 5 oblastí, které člověk na své Cestě potřebuje obsáhnout, aby se skutečně posunul a stabilizoval. Pozor- ani pak ještě nemá hotovo a bude třeba jít dál, nezastavovat se. 

Mimo to je také důležité respektovat dynamiku práce s tématy. To znamená dodržet ne delší intervaly mezi terapiemi než níže popisuji. Z toho důvodu nepřijímám objednávky pouze na 1, 2 terapie, protože by to postrádalo smysl. 

Co to znamená v běžném životě? Znamená to, že pokud se člověk jednou rozhodne pro změnu a stabilizaci v rámci cyklu 5ti terapií, měl by si uvědomit, že je to proces, který začíná první terapií a končí poslední terapií. Mezi jednotlivými terapiemi je důležité udržet prostor pro integraci, který by měl být dostatečně dlouhý na to, aby si vše sedlo, ale ne zas tak dlouhý, aby člověk opět upadal do starých kolejí a začínal od znova. Doporučená délka mezi terapiemi na integraci je 7 dní až 6 týdnů, ne delší!  Důvod je jasný, zvyk je železná košile. 

*Než si člověk zpracuje jednotlivé oblasti, má tendenci usínat na růžích a za krátko upadá do starých kolejí. Celá předešlá práce přijde vniveč, protože se člověku postaví do cesty nedostatek vůle a odhodlání jít dál. Velmi těžko se s tím "bojuje", proto vás předem upozorňuji, ať si věci zbytečně nekomplikujete a skutečně jděte do cyklu terapií se silným Záměrem a držíte se ho.

Ráda bych zájemce upozornila na to, že naše témata jsou uložena ve více vrstvách a zpracovávají se postupně. Bude zkoušena vaše trpělivost a pevnost vašeho Záměru. Jak jistě víte, jsme více-úrovňové bytosti. Kromě fyzického těla máme také tělo emocionální, energetické, mentální atd. Na každém z těchto těl je nějaký zápis a objeví se, až zpracujeme předešlé vrstvy. 

Tak postupně, jak se staví dům, budujeme si každý sám uvnitř svou vlastní hodnotu, stabilitu a mír. Toto za nás nikdo neudělá.

Bonus, který oceníte- Každý absolvent terapií hrou se během jednotlivých terapií naučí dobře orientovat ve svých pocitech, emocích a myšlenkových pochodech. Naučím vás jednoduché, zároveň však mocné nástroje pro kultivaci vašich emocí, myšlenkových pochodů a komunikace. Takto posílíme vaši nezávislost a samostatnost, abyste se ve svém životě cítili více svobodní a abyste nemuseli hned se vším běhat po dalších terapiích. 

Jen energeticky silný, emočně stabilní, vnitřně moudrý a citlivý jedinec kolem sebe vytváří láskyplné a bezpečné prostředí, to je mým Cílem, to je mým Záměrem v tomto projektu.  Práce s tématy je systematická. Vymezte si pro sebe rok a začněte se postupně, ale intenzivně a s citem nořit tam, kde to potřebujete uzdravit. 

Ideální je posloupnost, protože všechno ve Vesmíru má svůj řád a je dobré ho ctít a využít pro svůj prospěch. Tak, jak se řadí terapie níže, tak jimi máte procházet. Vzájemně se terapie posilují, doplňují a prohlubují.

© 2016-2018 Deník Natálie Tothové

webdesign: 3wD web desing

FaceBook YouTube spokojena.zena@gmail.com